Samen op weg naar de afscheidsviering

 

In een eerste gesprek vertelt u mij over wie de overledene was.

Wat betekende hij of zij voor u en voor de andere mensen om hem of haar heen?

Samen gaan we op zoek naar teksten, muziek en beelden die bij hem of haar passen. Ook brengen we in beeld wie er graag een bijdrage aan het afscheid willen leveren door bijvoorbeeld het schrijven van een tekst, het spelen van een muziekstuk of het voorlezen van een gedicht.

 

Dit alles werk ik uit en in een tweede gesprek leg ik een voorstel voor de viering aan u voor. Samen maken we het tot een uniek afscheid dat aansluit bij u en bij de overledene.

 

Tijdens de uitvaart of de crematie ben ik er om u, waar nodig, te ondersteunen en de taken te vervullen die we hebben afgesproken. Omdat u weet dat u zich niet hoeft te bekommeren om de organisatorische kant van de plechtigheid, heeft u de rust en alle tijd om afscheid te nemen tijdens de laatste momenten waarop u met de overledene samen bent.

 

Korte tijd na de uitvaart of crematie volgt nog een laatste gesprek, waarin we terugkijken op de viering en de voorbereiding ervan en waarbij ik u een map met daarin alle teksten en eventueel het boekje en/of het gedachtenisprentje overhandig.